UW NOVÉFLEX® WOONMACHINE

Voor eindgebruikers als:

 • Studenten
 • Alleenstaanden, samenwonenden of jonge gezinnen
 • Asielzoekers en statushouders
 • Recreatie ondernemers, campings, huisjes alsook hotels

NovéFlex® woonmachines worden gekocht of geleased door:

 • Beleggers en investeerders in onroerend goed
 • Overheden als Rijk, provincie of gemeenten
 • Non-profit instellingen als COA, Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
 • (Studenten)huisvesters
 • Winkelbezitters die leegstand willen transformeren
 • Particulieren die (tijdelijk) een familielid of anderen moeten huisvesten

NovéFlex® woonmachines lossen tal van grote maatschappelijke problemen in één keer voor u op. Leegstand in kantoren, boven (maar ook in) winkelpanden, in scholen, etc. hoeft met NovéFlex® woonmachines niet langer een probleem te zijn.

Actueel
Voor studenten en recreanten zijn NovéFlex® woonmachines een fantastische mogelijkheid om een goede semi-permanente huisvesting te realiseren. Ook voor de oplossing van grote vraagstukken, zoals de opvang van asielzoekers en statushouders, leveren NovéFlex® woonmachines een waardevolle bijdrage. NovéFlex® woonmachines zijn de bijzonder praktische, snelle en duurzame oplossing om snel en adequaat in woonruimte te voorzien, terwijl de woningmarkt tegelijkertijd niet ontwricht wordt. Rol bijvoorbeeld een OpTie naar binnen (kan door iedere deur), even aansluiten en binnen 1 uur maak je van ieder kantoor of school een woonruimte.  

ROTTERDAM- Studenten in collegezaal van de Erasmus Universiteit. ANP XTRA KOEN SUYK

vluchtelingen3-2048x1490.jpeg

Bora-Bora-Pearl-Beach-Resort-photos-Exterior


Feiten: 

 • Veel bestaande gebouwen moeten getransformeerd worden. Het aantal vierkante meter leegstaande (bedrijfs)gebouwen is gigantisch.
 • Nederland vergrijst, voor een aantal jaren is er echter nog behoefte aan extra studentenwoningen.
 • COA heeft aan 393 gemeenten gevraagd om na te gaan welke gebouwen in hun gemeente geschikt zouden zijn om te transformeren tot woonruimte voor statushouders. Er ontstaat momenteel een grote maatschappelijke onrust als er zeer grote concentraties asielzoekers in een wijk komen (AZC’s van minimaal 600 en vaak wel tot 1.500 personen).Gebleken is dat statushouders, die in kleinere groepen door de stad worden geplaatst (dispersie), veel minder maatschappelijke onrust oproepen dan de grote groepen in één wijk.
 • Een fors aantal burgermeesters meldt dat ze diverse utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, voormalige gemeentehuizen etc.) hebben die zeer geschikt zouden zijn voor andere functies, maar het kost (te) veel geld om ze om te vormen voor (tijdelijke) bewoning.
 • Er is maatschappelijke onvrede bij mensen die al jarenlang bij de woningcorporatie op de wachtlijst staan voor een woning.
 • Bij evenementen en recreatievoorzieningen worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van tijdelijke en verplaatsbare huisvestingen.

NovéFlex® woonmachines zijn het antwoord op de genoemde punten, door de flexibele en duurzame oplossing te bieden waarbij utiliteitsgebouwen worden getransformeerd naar (semi-)permanente woonruimten.