DISCLAIMER

Algemeen

Empiris verleent u hierbij toegang tot deze website en behoudt alle rechten op deze informatie. Empiris behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website gegeven informatie worden gegeven zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Empiris B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Empiris B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen