DISCLAIMER

Algemeen

N3J b.v.  verleent u hierbij toegang tot deze website en behoudt alle rechten op deze informatie. N3J b.v. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website gegeven informatie worden gegeven zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij N3J b.v. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van N3J b.v., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen