NOVÉFLEX®

NovéFlex is het antwoord op de actuele vraag naar flexibele functies van gebouwen. Met behulp van slimme oplossingen worden gebouwfuncties omgevormd. Door gebruik te maken van NovéFlex oplossingen kunnen gebouwen worden voorzien van alle benodigde installaties en voorzieningen, zonder het gebouw zelf aan te tasten. Zo kan bijvoorbeeld een kantoorruimte binnen 2 uur worden omgevormd naar een woonruimte die aan alle wensen (en vereisten) voldoet, maar het kan even eenvoudig weer worden gevormd naar een kantoorruimte.

NovéFlex maakt prachtige duurzame producten voor statushouders en recreanten, maar ook voor de senioren die nog een tijdje bij de kinderen wil wonen en de studenten die in een bruisende metropool een lege ruimte op de kop kunnen tikken.

De oplossingen van NovéFlex zijn het antwoord op de vraag van de moderne quicksteppers: zij zoeken een huis dat ook kan worden opgeborgen en meegenomen, met een uniforme of eigen identiteit en op te stellen op de manier en plaats naar keuze. De oplossingen zijn sociaal en ruimtelijk schaalbaar en beheersbaar en ze zijn overal te plaatsen en aan te sluiten op bestaande netwerken. De producten zijn daarnaast voorbereid op zon- en windenergie (off-grid). Een leeg kantoor, een woonwijk,  een boerderij of een schoolgebouw zijn daarmee eenvoudig bewoonbaar.

Verpaupering als gevolg van leegstand hoeft niet meer jaren te duren. NovéFlex oplossingen zijn inzetbaar van stad tot platteland en natuurlijk ook als exportproducten. Ook uitwisseling van functionaliteiten is mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld een kleine waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst in plaats van een was-/droog-combinatie zodat ook prachtige mogelijkheden worden geboden voor bijvoorbeeld hulpverleners of Defensie.

NovéFlex biedt een concreet én praktisch te maken product. Gelijk is het een gedachtengoed dat nog tál van potentiële mogelijkheden in zich heeft. Met NovéFlex gaan we weer de goede kant op, pakken we nieuwe kansen en kunnen we de actuele problemen écht oplossen.

NovéFlex: voor de woningbouw in de 21e eeuw!

vooriedereen


bannerz