NOVÉFLEX® DOMUSKOFFERS
Pop-Up, Plug & Live

OpTie 6.394

NovéFlex®-woonmachines zorgen ervoor dat een kantoor, school of ander gebouw dat niet direct geschikt is voor bewoning, in een mum van tijd, geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Op deze manier is eenvoudig wonen mogelijk waar ruimte is. Met de mobiele woonmachines is wonen niet meer “locatie gebonden”. Binnen een paar uur kan een ‘thuis’ gecreëerd worden met keuken, badkamer, huisinstallaties en communicatievoorzieningen.

Domuskoffers zijn woonmachines die voortvloeien uit het NovéFlex®-project. Deze woonmachines bieden u de concrete oplossing voor wooncomfort in een virtuele en mobiele samenleving.

De zeer compacte DomusKoffers kunnen door een deur en in zijn geheel in een leegstaande ruimte gereden worden. Direct wonen kan, nadat de DomusKoffer is uitgeklapt of opgezet en de ‘navelstreng’ verbonden is met een aansluitpunt binnen een straal van 50 meter. De DomusKoffers zijn geschikt voor bestaande ruimten met een oppervlak tussen de 12 en 50 m² en voor ruimten zoals containers, tenten en blokhutten. De DomusKoffers zijn te onderscheiden in twee soorten:

001kopie


VOOR WIE?

002

 

Voor eindgebruikers als:

 • Studenten
 • Alleenstaanden, samenwonenden of jonge gezinnen
 • Asielzoekers en statushouders
 • Recreatie ondernemers, campings, huisjes alsook hotels

NovéFlex® woonmachines worden gekocht of geleased door:

 • Beleggers en investeerders in onroerend goed
 • Overheden als Rijk, provincie of gemeenten
 • Non-profit instellingen als COA, Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
 • (Studenten)huisvesters
 • Winkelbezitters die leegstand willen transformeren
 • Particulieren die (tijdelijk) een familielid of anderen moeten huisvesten

UNIQUE SELLING POINTS

Met NovéFlex® machines is het mogelijk grote maatschappelijke en financiële voordelen te behalen door flexibel te huisvesten. NovéFlex® machines zijn uniek omdat:

 • het antwoord geeft op de maatschappelijke wens van VASTGOED naar FLEXGOED;
 • veel kapitaalvernietiging wordt voorkomen, doordat er slimmer geïnvesteerd kan worden in hergebruik van gebouwen;
 • leegstand en verpaupering van gebouwen wordt teruggedrongen terwijl het welzijn, de sociale veiligheid en het imago van de locatie toenemen;
 • wet en regelgeving mogelijkheden biedt bij tijdelijke functieveranderingen van bestaand vastgoed;
 • door de reductie van het aantal activiteiten op de bouwplaats, de bouwtijd, de overlast, en het aantal bouwfouten beperkt worden;
 • door industriële productie, betere arbeidsomstandigheden en geavanceerde en innovatieve productieprocessen gerealiseerd worden;
 • veel winst voor het milieu geboekt wordt, doordat er veel minder materiaalverbruik is vanwege minder sloopafval;
 • NovéFlex® Woonmachines een brede maatschappelijke ontwikkeling accommoderen, om te voorzien in (tijdelijke) huisvesting voor de middellange termijn voor onze gasten, studenten, ouderen en/of vluchtelingen;
 • nieuwe materialen en technieken integreren met apparaten en installaties;
 • door een meer flexibele inzet van gebouwen, beter en sneller voldaan wordt aan de maatschappelijke en dikwijls snel veranderende vraag naar huisvesting door studenten, ouderen of anders. Nu staat de functie van een gebouw dikwijls voor vele tientallen jaren vast;
 • een gebouw met een monumentale status en/of een waardevol interieur minder zal worden aangetast door gebouwinstallaties en daardoor beter behouden kan worden;
 • het als nieuwe tool voor de recreatiemarkt, eenvoudig kan voorzien in de nodige accommodatievoorzieningen op bijvoorbeeld afgelegen plaatsen of kan dienen als (tijdelijk) hotel bij evenementen.
 • het een kostenbesparende oplossing is van hoge kwaliteit.

003

bannerz