UNIQUE SELLING POINTS

Met NovéFlex® machines is het mogelijk grote maatschappelijke en financiële voordelen te behalen door flexibel te huisvesten. NovéFlex® machines zijn uniek omdat:

 • het antwoord geeft op de maatschappelijke wens van VASTGOED naar FLEXGOED;
 • veel kapitaalvernietiging kan worden voorkomen, omdat er slimmer geïnvesteerd kan worden in hergebruik van gebouwen;
 • leegstand en verpaupering van gebouwen kan worden teruggedrongen terwijl het welzijn, de sociale veiligheid en het imago van de locatie toenemen;
 • wet en regelgeving mogelijkheden biedt bij tijdelijke functieveranderingen van bestaand vastgoed;
 • door de reductie van het aantal activiteiten op de bouwplaats, de bouwtijd, de overlasten het aantal bouwfouten beperkt worden;
 • door industriële productie, betere arbeidsomstandigheden en geavanceerde en innovatieve productieprocessen gerealiseerd kunnen worden;
 • voor het milieu veel winst geboekt kan worden, doordat er veel minder materiaalverbruik is vanwege minder sloopafval;
 • NovéFlex® Woonmachines een brede maatschappelijke ontwikkeling accommoderen, om te voorzien in (tijdelijke) huisvesting voor de middellange termijn voor onze gasten, studenten, ouderen en/of vluchtelingen;
 • met nieuwe materialen en technieken apparaten en installaties kunnen integreren;
 • door een meer flexibele inzet van gebouwen, beter en sneller voldaan kan worden aan de maatschappelijk en dikwijls snel veranderende vraag naar huisvesting door studenten, ouderen of anders. Nu staat de functie van een gebouw dikwijls voor vele tientallen jaren vast;
 • een gebouw met een monumentale status en/of een waardevol interieur minder zal worden aangetast door gebouwinstallaties en daardoor beter behouden kan worden;
 • het als nieuwe tool voor de recreatiemarkt, eenvoudig kan voorzien in de nodige accommodatievoorzieningen op bijvoorbeeld afgelegen plaatsen of kan dienen als (tijdelijk) hotel bij evenementen. 
 • het een kostenbesparende oplossing is van hoge kwaliteit.

Ruimte benutten2

aardestippels