HET ‘NIEUWE’ ANTWOORD VAN pT

De “echte” verandering is het gevolg van de veranderende opgave door innovaties (ICT /logistiek) en demografische ontwikkelingen (vergrijzing /immigratie) enz. Ook relevant is de ontwikkeling van een kwantitatief product naar een steeds duurzaam te exploiteren product van hoge kwaliteit. En de verschuiving van nieuwbouw naar sanering, renovatie en restauratie van gebouwen en gebieden. Per saldo zijn dat nieuwe complexe vraagstukken.

DAT BETEKENT
Nieuwe antwoorden op moeilijke opgaven

LEIDRAAD
Analyseren van de veranderingen, erkenning van complexiteit, holistische benadering…

INTEGRAAL ARCHITECTUUR

De tijd van “simpele” nieuwbouw, de eenvoudige opgaven is voorbij. Huisvestingsoplossingen zijn steeds complexer en vragen steeds meer om een integrale aanpak. De integratie van abstracties, disciplines en levensduur is een onontkoombaar gegeven. Robuuste en goede analyses en het houden van overzicht en juiste focus over het hele speelveld, gedurende een lange periode, zijn bepalende succesfactoren. Het projektburo Tieman zal daarom altijd samenwerken met de expertises en adviseurs die nodig zijn om integraalarchitectuur te kunnen leveren. Daarbij wordt niet uitsluitend gedacht aan technische expertises maar ook aan expertises op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid en zorg, entertainment, politiek, sociologie, enz…

ELK ONTWERP IS UNIEK MET EEN EIGEN UNIEK PROCES

Duurzame oplossingen creëren, dat is de doelstelling van projektburo Tieman. Door haar optiek en methodiek en een netwerk van spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ruimte kan ze die realiseren. Daarbij heeft elk (uniek) ontwerp een (uniek) proces. Een ontwerp is immers de resultante van een proces. De twee bepalende factoren, de optiek en de methodiek, spelen daarin de hoofdrol. Als de optiek en methodiek sterk en consequent wordt gehanteerd tijdens het gehele ontwikkel- en realisatieproces, dan zal dit in het resultaat als een duidelijk herkenbare kwaliteit tot uiting komen. Het risico van kleurloze compromissen en/of vervlakking van de profilering van projecten wordt door deze aanpak geëlimineerd.

SLEUTELROL VOOR DE PRINCIPAAL

Het samenspel tussen principaal en architect is in de laatste decennia essentieel veranderd. Projektburo Tieman heeft bij vele projecten als gedelegeerd opdrachtgever de rol van de principaal geprofileerd. Een verbindende schakel die de taal van principaal en architect verstaat, kan de efficiëntie, effectiviteit en uiteindelijk de kwaliteit van de architectuur een krachtige impuls geven. Kwaliteit begint immers bij de kwaliteit van de vraag.

Pagina bodem