DE ‘NIEUWE’ VRAAG AAN pT

De bouwmarkt verkeerde in een crisis die een enorme impact heeft gehad op de gehele bouwbranche. Positief is dat de bouwen minder doel en meer middel is geworden om de maatschappij te faciliteren.

DAT BETEKENT
Aanbieders/architecten zelf de behoeften moeten traceren

LEIDRAAD
Leren werken zonder opdrachtgever, zelf “de juiste” uitgangspunten stellen, ondernemend en visionair leiderschap.

.

woordenspin-e1466767501218

MENSEN WERKEN VOOR MENSEN

De focus van de maatschappij richt zich meer en meer op de belevingswaarden van de mens. Het toenemende bewustzijn dat de technische mogelijkheden geen doel maar middel zijn, is een dominant gegeven. Het belangrijkste uitgangspunt voor de projektburo Tieman is al meer dan 25 jaar “Mensen werken voor Mensen”. Dat betekent dat de focus van de techniek naar de mens wordt verlegd: “Dichter bij de mens” meer expliciet “De gebruiker centraal”. Dat vertaalt zich intern door “Meer mensen werken voor en met mensen”. Techniek zal minder op de voorgrond treden. Het zal steeds meer gaan om nauwkeurig invulling te geven aan de fysieke ruimte die aansluit bij de behoefte van de mens/klant.

EXPLOITATIE VAN DE BELEVINGSWAARDE

De gebouwde omgeving die door de markt is gestuurd, is bijna altijd kort-cyclisch en slechts een afspiegeling van het moment waarop ze is gerealiseerd. In tegenstelling tot vele andere markten heeft de “bouwmarkt” slechts een zeer beperkte visie op en kennis van architectuur en de toekomstige ontwikkelingen. Daarmee is sprake van een vervelende discrepantie met de lange levensduur van degelijke, maar qua belevingswaarde gedateerde en/of slechte gebouwen. Nu het besef groeit dat het bijna per definitie gaat om de duurzaamheid, het beheer en de exploitatie van de belevingswaarde, komt er waarschijnlijk meer waardering voor goede architectuur. Architecten zullen visies en kennis echter zelf moeten promoten. Voor het nieuwe architectenbureau betekent dat een prachtige kans die tot nu nog lang niet altijd wordt opgepakt.

DOELSTELLING EN AMBITIE

De ambitie van elk projectteam zou moeten zijn om integraal mensgerichte architectuur te maken waarin duidelijk naar voren komt dat het te (ver)maken gebouw ten dienste staat van de mens, die er de vervulling van zijn behoeften in terugvindt. Dat zal moeten worden gerealiseerd door professionals die doorzien wat de werkelijke opgaven zijn; het ultieme antwoord op de latente behoefte van de gebruikers. Het leveren van de door de opdrachtgever (h)erkende topkwaliteit staat daarbij voorop.

Pagina bodem