MANIER VAN WERKEN VAN pT

Oplossingen moeten ook gerealiseerd en beheerd worden; daarvoor is een goed ingerichte organisatie en werkwijze nodig. Telkens zal het juiste team geformeerd worden om de opdracht tot een succes te maken.

DAT BETEKENT
Het ontwikkelen van de beste organisatie en werkwijze.

LEIDRAAD
Efficiënt en effectief (virtuele) processen minder management meer inhoud expertise, ambacht…

projectburo-assenstelsel

METHODIEK

Naast de manier van kijken is een tweede belangrijk kenmerk voor de kwaliteit van het gebouw, de wijze waarop het tot stand is gebracht ofwel de methodiek die is gehanteerd. (Bijvoorbeeld een ambachtelijk of een hightech gebouw). Naast de functie zijn dus ook de optiek en de methodiek bepalende parameters voor de kwaliteit, ze bepalen de verschijningsvorm c.q. de architectuur van projecten.

Projektburo Tieman is in het vakgebied goed ingevoerd en kan gebruik maken van een netwerk van externe ondernemingen, ieder met een specifieke ervaring op een deelgebied van dit interessante werkterrein: de integrale aanpak van huisvesting, waarin “de gebruiker centraal”. De projectteams onder leiding van projektburo Tieman combineren flexibiliteit met creativiteit en kenmerken zich door hun gemotiveerde aanpak. Door deze manier van werken fungeren de teams als een stuwende en inspirerende kracht binnen vaak complexe organisaties. Een strakke organisatieopzet staat bij ieder project borg voor de gewenste resultaten en het minimaliseren van de risico’s.

HET PROJEKTBURO TIEMAN TEAM

Per project een deskundig en gemotiveerd team samenstellen is de eerste stap naar succes. Een team dat bestaat uit veelal medewerkers van de opdrachtgever in combinatie met extern te selecteren specialisten, waar nodig als een full-service bureau op het gebied van huisvesting in de ruimste zin van het woord. De teams moeten steeds uitgaan van een integrale benadering van huisvesting en organisatie. Niet alleen het gebouw maar ook de inrichting van de naaste omgeving kan daar deel van uitmaken. Uitgangspunten zijn daarbij een optimale benutting van de beschikbare ruimte en een psychologisch verantwoorde en functionele vormgeving, indeling en inrichting. Een partij met overzicht en regie die beschikt over up-to-date systemen, faciliteiten en relevante ervaringen is nodig. Projektburo Tieman beschikt hierover en kan bouwen op zo’n ruime ervaring die met veel, heel uiteenlopende projecten is opgedaan, vooral de realisatie van maatschappelijk vastgoed en herinrichting van instellingen voor de overheid en publiek is een belangrijk specialisme.

HET FLANKEREN VAN DE OPDRACHTGEVER

De rol van de architect in ontwikkelingsprocessen is tegenwoordig complexer dan vroeger, vooral door de participatie van veel meer specialismen en (politieke) spelers met elk hun eigen belangen. Goede architectuur vraagt om integrale afwegingen c.q. om goed opdrachtgeverschap, een heldere probleemdefiniëring, een visie, een conceptuele aanpak, enz. Vaak ontbreekt een visionair opdrachtgever die beschikt over de expertise en ervaringen om aan dit soort processen de juiste sturing te geven en de ambitie en juiste focus te continueren. Het is dan belangrijk dat de opdrachtgever met kennis wordt geflankeerd.

Pagina bodem